Μηχανικός Εξαερισμός στο σπίτι

Ο σωστός εξαερισμός αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος σε εσωτερικούς χώρους. Είτε πρόκειται για φυσικό εξαερισμό με το άνοιγμα παραθύρων και πορτών, είτε για μηχανικό εξαερισμό με χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, η διαρκής ανταλλαγή αέρα αποτρέπει τη συσσώρευση επιβλαβών ουσιών.

Αφενός, το κοινό οικιακό επιτοίχιο κλιματιστικό, πάντα έως ένα βαθμό λειτουργεί και για αφύγρανση του χώρου, αφετέρου όμως μπορεί να μην αρκεί η χρήση αυτού. Η υγρασία προκαλεί σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη μούχλας στους τοίχους. Πολλές περιοχές έχουν αυξημένη υγρασία περιβάλλοντος λόγω γεωγραφικής θέσης. Παρατηρείται όμως και σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση της υγρασίας σε πρόσφατα ανακαινισμένα σπίτια με νέα μόνωση και κουφώματα, εξαιτίας της αποτελεσματικής στεγανοποίησης του χώρου με αποτέλεσμα ο χώρος να μην αναπνέει όπως πριν. Δηλαδή, ενώ η μόνωση και τα καινούρια κουφώματα βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση, μπορεί να περιορίζουν τον φυσικό εξαερισμό.

Ο σωστός εξαερισμός είναι βασικός για την προστασία της υγείας και τη διατήρηση ενός άνετου και ασφαλούς περιβάλλοντος εντός των κτιρίων. Έτσι, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:

  • Διασφάλιση συχνού και αποτελεσματικού εξαερισμού, αν΄οίγοντας παράθυρα ή χρησιμοποιώντας ανεμιστήρες, ακόμη και όταν τα κουφώματα είναι κλειστά.
  • Χρήση αφυγραντήρων για τον έλεγχο της υγρασίας σε φυσιολογικά υγιεινά επίπεδα.
  • Σε περίπτωση ανακαίνισης, τα υλικά συστήνεται να επιτρέπουν τον φυσικό αερισμό και την διαπνοή του αέρα.
  • Τα κουφώματα να είναι τόσο στεγανά ωστε να μην προκαλούν προβλήματα εξαερισμού.

Συνολικά, είναι σημαντική η ισορροπία μεταξύ ενεργειακ΄ής απόδοσης και φυσικού εξαερισμού ώστε να διατηρείται το κλίμα στο σπίτι υγιές και άνετο.

Η TECHNICOOL είναι πάντα στην διάθεση σας, και προτείνει λύσεις εναρμονισμένες με τις δικές σας ανάγκες. Στον ακόλουθο ΄σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε σχετικά προϊόντα μηχανικού οικιακού εξαερισμού και αφύγρανσης.

Leave a Comment