Η ενεργειακή ετικέτα και η σημασία της

Η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη βοήθεια των καταναλωτών στην επιλογή προϊόντων που είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά. Παράλληλα, προωθεί τους κατασκευαστές να καινοτομούν χρησιμοποιώντας πιο ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ το 2019, το 93% των καταναλωτών αναγνώριζε την ενεργειακή ετικέτα. Αντίστοιχα το 79% τη λάμβανε υπόψη κατά την αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Από το 2013, οι κανονισμοί ισχύουν για τις αντλίες θερμότητας, καθώς και για τους θερμοσίφωνες από το 2015.

Οι ενεργειακές ετικέτες έχουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο που βασίζεται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013. Παρέχουν τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες, όπως το όνομα και μοντέλο του κατασκευαστή, τον ευρωπαϊκό χάρτη που εμφανίζει τις τρεις θερμοκρασιακές ζώνες, και την ονομαστική ένταση ήχου σε dB εντός και/ή εκτός χώρου. Όμως εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ενεργειακή κλάση του προϊόντος και επί της ουσίας η αποδοτικότητα η οποία υποδεικνύεται από τη σήμανση που διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

“Στην ΕΕ, οι κατηγορίες ενεργειακής κλάσης χωρίζονται σε 7 επίπεδα που εκφράζονται με γράμματα. Με το G να είναι το χειρότερο και το A το καλύτερο. Χρησιμοποιούνται επίσης χρώματα για την ενίσχυση αυτών των επιπέδων. Το κόκκινο αντιπροσωπεύει την κακή απόδοση και το πράσινο τη μέγιστη απόδοση. Επιπλέον, ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας, μπορούν επίσης να λάβουν βαθμολογία Α+, Α++ και Α+++, για να υποδηλώνουν ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας”1.

Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερού και η ενεργειακή τους ετικέτα

Η ενεργειακή ετικέτα περιλαμβάνεται σε όλες τις αντλίες θερμότητας και δίνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες τόσο στον μελετητή ενεργειακής αναβάθμισης όσο και στον καταναλωτή. Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερού, χρησιμοποιούνται για θέρμανση του χώρου, και πρόκειται για διαφορετική τεχνολογία σε σχέση με το απλό κλιματιστικό. Έτσι είναι απαραίτητη η πληροφορία της ενεργειακής της κλάσης τόσο κατά την εποχή σε μέση, ψυχρή και ζεστή κλιματολογική συνθήκη όσο και σε μέση/χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας (55°C/35°C).

Για παράδειγμα, η ενεργειακή ετικέτα μίας αντλίας θερμότητας αέρα νερού της LG ELECTRONICS είναι η ακόλουθη2:

Ενεργειακή ετικέτα της αντλίας θερμότητας LG ELECTRONICS με μοντέλο HM121MR.U34, ενεργειακή κλάση στην θέρμανση για μέση και χαμηλή θερμοκρασία, ενεργειακή απόδοση σε kW στην θέρμανση κατά την εποχή σε μέση, ψυχρή και ζεστή κλιματολογική συνθήκη σε μέση/χαμηλή θερμοκρασία (55°C/35°C), και όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες που είναι κοινές για όλες τις ενεργειακές ετικέτες.

Συμπεραίνουμε ότι για ένα εξειδικευμ΄ένο προϊόν όπως είναι η αντλία θερμότητας αέρα νερού, η ενεργειακή ετικέτα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να κάνουν την διαφορά στην τελική επιλογή ενός προϊόντος. Η εταιρεία μας πάντα παρέχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, σε όλη την γκάμα προϊόντων που διαθέτει. Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα της LG ELECTRONICS.

Η ενεργειακή ετικέτα στα κλιματιστικά (αντλία θερμ΄ότητας αέρα αέρα) διαφέρει ελαφρώς, και θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο.

  1. https://www.lg.com/gr/business/klimatismos-thermansi/what-is-an-air-source-heat-pump ↩︎
  2. https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc ↩︎

Leave a Comment